top of page

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Falck Kunst & Kultur

 

Lørdag den 16. marts 2019 kl. 13.30 på Falckgaarden,

Trindsøvej 4-10, 8000 Aarhus C

                      

 

    Valg af dirigent

    Kommentarer fra referat fra sidste års generalforsamling (fremlægges i kopi)

    Formandens årsberetning

    Kassereren fremlægger årsregnskab 2018

    Indkomne forslag

    Valg af bestyrelse samt suppleanter

    Valg af revisor og suppleant

    Eventuelt

    Lodtrækning

    Udvælgelse af indkøbt kunst til årsvinderne

 

Punkt 5.   Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen.

 

Punkt 6.   Bestyrelsesmedlemmer Dino Pedersen og Anette Stager modtager ikke genvalg. 
                 Endnu to bestyrelsesmedlem vælges.

 

Suppleanter, to bestyrelsessuppleanter ønskes.

 

Punkt 7.   Revisor Peter Weidemann, Århus modtager genvalg
                 Birthe Krath, Århus stiller op som revisor suppleant.

 

Punkt 9.    Blandt fremmødte medlemmer udloddes et passende antal kunstgenstande.

 

Punkt 10. Der er i perioden 2018 indkøbt 115 genstande til udvælgelse af kunst til årsvinderne.

 

I forbindelse med generalforsamlingen bydes på kaffe/the og brød.

 

Vel mødt lørdag den 16. marts 2019 kl. 13.30. Tilmeld gerne via hjemmesiden, af hensyn til kaffe/brød

 

 

FALCK KUNST OG KULTUR

 

Thorbjørn Berg Jespersen

 

FORMAND

bottom of page