top of page

Til samtlige stationer i Falck Danmark og Responce

 

 

 

                                                   Den 6. december 2023

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Falck Kunst & Kultur, 40 års jubilæum

 

Lørdag den 9. marts 2024 kl. 13.00 på st. Herning, H P Hansens Vej 112, 7400 Herning. Skolestuen, 1. sal

 

 

  1. Valg af dirigent

  2. Kommentarer til referat fra sidste års generalforsamling (fremlægges i kopi)

  3. Formandens årsberetning

  4. Kassereren fremlægger årsregnskab 2023

  5. Indkomne forslag

  6. Valg af bestyrelse samt suppleanter

  7. Valg af revisor og suppleant

  8. Eventuelt

  9. Lodtrækning

  10. Udvælgelse af indkøbt kunst til årsvindere

 

 Punkt 5.   

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Punkt 6.  

Bestyrelsesmedlemmer, Jens Ole Bentzen, Henning Andersen, Knud J. Kokborg og Kirsten Eltved modtager genvalg.

 

Suppleanter Finn E. Lund og Marius Christensen modtager genvalg.

 

Punkt 7.  

Revisor Peter Weidemann, Århus, modtager genvalg, Birthe Krath, Århus modtager genvalg som suppleant.

 

Punkt 9.   

Blandt fremmødte medlemmer udloddes et passende antal kunstgenstande.

 

Punkt 10. 

Der er i perioden 2023 indkøbt kunstgenstande til udvælgelse blandt årsvindere. Kunsten vil være udstillet og kan ses fra kl. 12.

 

Før generalforsamlingen, kl. 12:15 vil kunstner Lene Purkær fortælle om fremstillingen af jubilæums kunstværket der uddeles til alle medlemmer.

 

I forbindelse med generalforsamlingen bydes på kaffe/the og jubilæumskage.

 

Tilmeld er nødvendig senest 28. februar via hjemmesiden: www.falckkunstogkultur.dk

  

Vel mødt lørdag den 9. marts 2024 kl. 13.00.

  

FALCK KUNST OG KULTUR

 

Kirsten Eltved

FORMAND

bottom of page